Quốc tịch là gì? Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch cụm từ khá quen thuộc với mỗi người dân trên phạm vi toàn thế giới. Thế nhưng ít ai hiểu rõ quốc tịch là gì? Đặc điểm hay điều kiện nhập tịch ra sao. Cùng sweetheartsbridalshop.com đi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

I. Quốc tịch là gì?

 • Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý lâu dài, ổn định và không bị hạn chế giữa một cá nhân và chính quyền nhà nước. Quốc tịch còn được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các trường hợp: có, mất, thôi, tước, hủy bỏ, khôi phục quốc tịch.
 • Hệ thống này là một bước phát triển quan trọng trong lịch sử loài người, những người sống trong một quốc gia lần đầu tiên có hệ thống pháp luật của riêng mình; Trên thực tế, chỉ có giai cấp tư sản, giai cấp thống trị, được hưởng đầy đủ quyền bình đẳng và các quyền trong hệ thống.
 • Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của kinh tế – xã hội và sự ra đời của các lý thuyết chính trị, pháp luật về nhân sinh, giá trị con người ngày càng được quan tâm hơn. Do đó, khái niệm của mỗi Quốc gia ngày càng được quan tâm nhiều hơn đến khái niệm quyền công dân và địa vị pháp lý của quốc gia đó trong hệ thống pháp luật quốc gia. Nhận dạng chính xác. Lúc này, quốc tịch không còn là một hệ thống chính thức, mà là phương thức thể hiện rõ ràng nhất mối quan hệ hai chiều giữa nhà nước và công dân.
 • Như vậy, theo quan điểm của luật quốc tế hiện đại, quốc tịch là mối quan hệ pháp lý và chính trị giữa một cá nhân và một quốc gia cụ thể, được phản ánh trong tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý theo luật, quy định và bảo đảm.

II. Đặc điểm của quốc tịch

Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý lâu dài, ổn định

 • Về không gian: quan hệ pháp luật giữa Nhà nước và cá nhân có quốc tịch là hoàn toàn không bị hạn chế, thể hiện ở chỗ, khi đã có quốc tịch và trở thành công dân của Nhà nước thì mọi công dân luôn phải chịu mọi sự sự thống trị và ảnh hưởng. nhà nước, dù cư trú trong hay ngoài nước, đều có quyền và nghĩa vụ hợp pháp, bất kể cư trú ở đâu.
 • Về thời gian: Thông thường, một người được sinh ra với quốc tịch, tức là ít nhất một quốc gia. Trừ những trường hợp ngoại lệ (ví dụ: đơn xin từ bỏ, thu hồi quốc tịch …), mối quan hệ này sẽ kéo dài cuộc đời của một người, từ khi sinh ra cho đến khi chết.
 • Quốc tịch thể hiện mối quan hệ pháp luật hai chiều giữa nhà nước và công dân và là cơ sở để xác định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Công dân có quốc tịch và có quyền thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 • Tính cá nhân của quốc tịch: Quốc tịch gắn liền với một người và không thể chia sẻ với người khác. Thay đổi quốc tịch của một người không làm thay đổi quốc tịch của người khác.
 • Quốc tịch vừa mang tính quốc tế vừa là đối tượng của luật quốc gia. Trong quan hệ quốc tế, quốc tịch là cơ sở để các quốc gia bảo hộ ngoại giao đối với công dân của mình và từ chối các quốc gia dẫn độ công dân của mình (trừ trường hợp có điều ước quốc tế về dân số).

III. Làm sao để chứng minh quốc tịch?

Để chứng minh quốc tịch Việt Nam, công dân phải dựa vào một trong các giấy tờ sau:
 • Giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không ghi quốc tịch Việt Nam thì phải có giấy tờ xác nhận quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ.
 • CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu Việt Nam
 • Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam

IV. Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

Điều 19 của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định các điều kiện nhập tịch

Điều 19 của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định các điều kiện để công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam xin nhập quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Việt Nam (nguồn: vanbanluat.com) bao gồm:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam;
 • Tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
 • Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam: Có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc.
 • Đã thường trú ở Việt Nam từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong đó, hiện nay phải đang thường trú và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam trong trường hợp này được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú.
 • Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. Điều kiện này được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
 • Đặc biệt, nếu thuộc các trường hợp sau đây thì không phải đáp ứng ba điều kiện cuối nêu ở trên:
 • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: Là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận.
 • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương; Được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý Nhà nước cấp Bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam.

Trên đây là giải đáp về quốc tịch là gì? Nếu độc giả còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận phía dưới bài viết nhé!