Kế toán doanh nghiệp là gì? Công việc của kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp dù không trực tiếp tạo ra doanh thu nhưng lại có đóng góp không nhỏ trong quá trình hoạt động và phát triển. Thực chất kế toán doanh nghiệp là gì? Công việc ra sao? Trong bài viết này, sweetheartsbridalshop.com sẽ giải thích chi tiết về vị trí công việc này.

I. Kế toán doanh nghiệp là gì?

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi-1

Kế toán doanh nghiệp là bộ phận đóng vai trò quan trọng

Kế toán doanh nghiệp là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Đó chính là việc thu thập, phân loại, rà soát, phân tích và xử lý thông tin tài chính… Từ đó đề xuất và trình bày kế hoạch tài chính trước Ban Giám đốc. Đồng thời, các thông tin kế toán có liên quan được cung cấp theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và đối tượng của kế toán doanh nghiệp

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi-2

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp

1. Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp

Kế toán là một hoạt động định kỳ được thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Vì vậy, nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp là thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán hàng ngày theo quy định của chuẩn mực kế toán.
Ngoài ra, kế toán doanh nghiệp cần giám sát, kiểm tra, kiểm soát các khoản thu chi tài chính của doanh nghiệp, các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan nhà nước, các vấn đề liên quan đến việc hình thành và sử dụng báo cáo tài chính, tài sản của doanh nghiệp. Mục đích là để theo dõi, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật trong hoạt động kế toán ngay khi phát hiện ra.
Trên cơ sở số liệu, thông tin thu thập được, kế toán công ty sẽ tổng hợp, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra những đề xuất, kiến ​​nghị cho ban giám đốc về phương hướng phát triển tài chính.

2. Đối tượng của kế toán doanh nghiệp

Sau khi hiểu rõ về khái niệm kế toán doanh nghiệp là gì? chắc hẳn vấn đề mà bạn quan tâm tiếp đến sẽ là đối tượng của kế toán doanh nghiệp bao gồm những gì. Thực tế đối tượng kế toán doanh nghiệp bao gồm 2 loại đó là: tài sản và nguồn vốn.
Tài sản:
  • Tài sản cố định: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.
  • Tài sản lưu động.
Nguồn vốn:
  • Nguồn vốn chủ sở hữu.
  • Nợ phải trả – các khoản đi vay.

III. Công việc của kế toán doanh nghiệp

Công việc của kế toán doanh nghiệp là gì? Công việc cơ bản nhất là thu thập, kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh làm cơ sở xử lý, tính toán, đối chiếu, ghi chép và hạch toán kế toán các bút toán công nợ của doanh nghiệp.
Hạch toán, hạch toán, in ấn, trình ký, phân loại và lưu giữ chứng từ kế toán cẩn thận, khoa học theo đúng chuẩn mực kế toán.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp, phục vụ quá trình hoạch định và ra quyết định của lãnh đạo, kiểm tra giám sát điều hành. Hành động của công ty.
Kê khai và báo cáo thuế, báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) với cơ quan thuế, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đúng hạn, đúng quy định nếu phát sinh.

IV. Yêu cầu trong hoạt động kế toán doanh nghiệp

ke-toan-doanh-nghiep-la-gi-3

Các yêu cầu của hoạt động kế toán doanh nghiệp

Để thực hiện hoạt động kế toán doanh nghiệp một cách hiệu quả và thuận lợi, kế toán cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản sau:

1. Phản ánh thường xuyên, liên tục số liệu kế toán 

Các thông tin liên quan đến số liệu kế toán tài chính phải được phản ánh thường xuyên, liên tục ngay từ khi phát sinh các số liệu tài chính. giao dịch đi đến kết luận của họ. Tính liên tục này cũng cần được đảm bảo từ khi thành lập doanh nghiệp cho đến khi chấm dứt hoạt động kinh doanh. Số liệu kế toán cuối kỳ hiện tại là căn cứ để xác định số liệu kế toán đầu kỳ tiếp theo.

2. Phản ánh kịp thời, đầy đủ số liệu kế toán 

Mọi số liệu kế toán phải được ghi chép và phản ánh đầy đủ, kịp thời trên các chứng từ kế toán (phiếu thu, phiếu chi, phiếu chấm công, phiếu chi trả lương, giấy báo có, giấy báo nợ, hóa đơn mua hàng…), hàng hóa, bán hàng. hóa đơn…). Căn cứ vào các chứng từ kế toán này, kế toán vào sổ cái, sổ cái chi tiết, sổ nhật ký chung, nhật ký chứng từ và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp đúng thời hạn.

3. Phản ánh số liệu kế toán chính xác và trung thực

Số liệu kế toán phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu đảm bảo chính xác, xác thực và phản ánh rõ bản chất của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Số liệu kế toán phải được phân loại, sắp xếp 

Việc sắp xếp, phân loại số liệu kế toán một cách có hệ thống theo nội dung và trình tự thuận lợi cho nhân viên kế toán phản ánh thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, không bỏ sót, tránh sai lệch. Đồng thời giúp kế toán so sánh tình hình tài chính hàng tháng, quý, năm để đưa ra báo cáo chính xác nhất và đưa ra những đề xuất hữu ích nhất cho kế hoạch phát triển kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

V. Kết luận

Trên đây là nội dung bài viết về những kiến thức liên quan đến khái niệm kế toán doanh nghiệp là gì và các vấn đề liên quan. Hy vọng bài viết chuyên mục tin tức chia sẻ sẽ hữu ích với bạn.